Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

4 κακά, ἐμπόδια τῆς σωτηρίας μας..


Υπάρχουν τέσσερα κακά και εάν ο άνθρωπος έχει ένα απ’ αυτά ούτε να μετανοήσει μπορεί ούτε η προσευχή του να εισακουστεί από τον Θεό. Πρώτο είναι η υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος νομίζει ότι ζει καλά, ότι η διαγωγή του αρέσει στον Θεό και στους ανθρώπους, ότι πολλοί ωφελούνται με την συναναστροφή του και ότι ταυτόχρονα απαλλάχτηκε από πολλές αμαρτίες. δεν κατοικεί ο θεός στον άνθρωπο που σκέπτεται έτσι. Δεύτερο κακό η μνησικακία. Εάν κάποιος μνησικακεί εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου, ακόμη και εναντίον εκείνου που τον τύφλωσε, τότε η προσευχή του δεν ανεβαίνει προς τον Θεό. Θα είναι πλάνη να πιστέψει πως θα ελεηθεί ή θα συγχωρηθεί ακόμη και αν αναστήσει νεκρούς.
Τρίτο κακό είναι η κατάκριση. Εκείνος που κατακρίνει άνθρωπο αμαρτωλό, είναι κι’ αυτός αξιοκατάκριτος, ακόμη και αν θαυματουργεί – μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Εξ άλλου πολλοί που ήσαν πριν ληστές και πόρνοι, έγιναν όσιοι και δίκαιοι. Μπορεί να είδαμε τις αμαρτίες τους, αλλά δεν αντιληφθήκαμε τις κρυφές αρετές τους και τους κρίναμε αδίκως Τέταρτο κακό είναι η έλλειψη αγάπης. Χωρίς αυτή, καθώς λέγει ο απόστολος, κι’ αν ακόμη λαλήσουμε με αγγελικές γλώσσες κι’ αν ορθοδοξουμε σε όλα κι αν μετακινούμε ορη κι αν δώσουμε τα υπάρχοντα μας στους φτωχούς κι αν μαρτυρήσουμε σε τίποτα δεν θα ωφεληθούμε.
Αββάς Αμωνάς
Πηγή:Ι.Μ.Παναγίας Υψένης

Τά δέντρα, ὅταν σαλεύονται ἀπό τούς ἀνέμους, ριζώνουν καί ψηλώνουν περισσότερο (ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς)«Γνωρίζω  ότι υποφέρετε, επειδή αντιμετωπίζετε πειρασμούς. Εάν όμως υπομείνετε γενναία, θα έχετε χαρά. Διότι εάν δεν αντιμετωπίσετε φανερούς ή κρυφούς πειρασμούς, δεν θα μπορέσετε να αυξήσετε την αρετή σας. Όλοι οι άγιοι, όταν αγωνίστηκαν να προοδεύσουν, αντιμετώπισαν πειρασμούς. Πραγματικά, κάθε φορά που θα λάβει κάποιος ένα θείο δώρο, αμέσως οι εχθροί σπεύδουν με διάφορους πειρασμούς να του το αφαιρέσουν.
Γνωρίζοντας οι δαίμονες ότι η ψυχή που δέχεται την θεία ευλογία προοδεύει, την πολεμούν κρυφά ή φανερά. Ο Ιακώβ, όταν έλαβε την πατρική ευλογία, αντιμετώπισε αμέσως τον πειρασμό του Ησαύ. Ο διάβολος δηλαδή παρακίνησε την καρδιά του Ησαύ εναντίον του Ιακώβ, θέλοντας να αφανίσει την ευλογία. Δεν κατόρθωσε όμως να βλάψει τον δίκαιο, γιατί έχει γραφεί: ‘’Ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί τον κλήρον των δικαίων’’ (Ψαλμός, ΡΚΔ 3). Ο Ιακώβ όχι μόνο δεν έχασε την ευλογία που έλαβε, αλλά καθημερινά την πλήθαινε.
Αγωνισθείτε λοιπόν και σεις να νικήσετε τους πειρασμούς, διότι όσοι έλαβαν ευλογίες, οφείλουν αναγκαστικά να αντιμετωπίσουν και πειρασμούς. Και εγώ, ο πνευματικός σας πατέρας, πέρασα μεγάλους φανερούς ή κρυφούς πειρασμούς. Υπέμεινα όμως το θέλημα του Θεού με καρτερία και υπομονή, και ο Κύριος με έσωσε.
Επειδή λοιπόν και σε σας, αγαπητοί, ήλθε η ευλογία του Κυρίου, ακολούθησαν οι πειρασμοί. Υπομείνετέ τους μέχρις ότου τους νικήσετε. Τότε θα έχετε μεγάλη προκοπή και πρόοδο σε όλες τις αρετές. Θα σας δοθεί από τον ουρανό μεγάλη αγαλλίαση, άγνωστη μέχρι τώρα. Το φάρμακο για να νικήσετε τους πειρασμούς είναι να μη πέσετε σε αμέλεια, αλλά να προσεύχεσθε και να ευχαριστείτε με όλη σας την καρδιά τον Θεό δείχνοντας υπομονή στο κάθε τι. Έτσι θα σας αφήσουν και θα φύγουν.
Ο Αβραάμ, ο Ιακώβ, ο Ιώβ και άλλοι πολλοί με τους πειρασμούς φάνηκαν τελειότεροι. Γι’ αυτό έχει γραφεί: ‘’Πολλαί αι θλίψεις  των δικαίων και εκ πασών αυτών ρύσεται αυτούς ο Κύριος’’ (Ψαλμός ΛΓ 20). Επίσης  ο Ιάκωβος παραγγέλλει: ‘’Αθυμεί τις εν υμίν, προσευχέσθω’’ (Ιακώβου, Ε 13). Βλέπετε πως όλοι οι άγιοι, όταν αντιμετώπισαν πειρασμούς, από τον Θεό ζήτησαν βοήθεια;
Έχει ακόμη γραφεί: ‘’Πιστός ο Θεός,ος ουκ εάσει υμάς πειρασθήναι υπέρ ο δύνασθε’’ (Α’ Κορινθίους, Ι 13). Για την ευθύτητα λοιπόν της καρδιάς σας, θα σας βοηθήσει ο Θεός.  Εάν δεν σας αγαπούσε, δεν θα επέτρεπε τους πειρασμούς, διότι έχει γραφεί: ‘’Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε υιόν, ον παραδέχεται’’ (Παροιμίες, Γ 12). Επομένως οι πειρασμοί παραχωρούνται στους πραγματικά πιστούς, ενώ οι απείραστοι είναι νόθοι, οι οποίοι φορούν το ένδυμα του πιστού, δεν ζουν όμως σύμφωνα με την πίστη.
Ο Αντώνιος μας έλεγε ότι κανείς δεν θα μπορέσει να εισέλθει απείραστος στην Βασιλεία του Θεού. Και ο απόστολος Πέτρος γράφει: ‘’Εν ω αγαλλιάσθε, ει δέον εστί λυπηθέντες εν πειρασμοίς ποικίλοις, ίνα το δοκίμιον υμών της πίστεως, πολύ τιμιώτερον χρυσίου του απολλυμένου, δια πυρός δε δοκιμαζομένου ευρεθείη’’ (Α’ Πέτρου α, 6-7).

Περί τῶν πειρασμῶν πού ἀντιμετωπίζουν ὅσοι προοδεύουν πνευματικάΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΣΟΙ ΠΡΟΟΔΕΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ,
ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΨΥΧΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΨΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ
ΤΟΝ ΘΕΟ.

jubpls

Ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς

Γνωρίζω ὅτι ὑποφέρετε, ἐπειδή ἀντιμετωπίζετε πειρασμούς. Ἐάν ὅμως ὑπομείνετε γενναῖα, θά ἔχετε χαρά. Διότι άν δέν ἀντιμετωπίσετε φανερούς κρυφούς πειρασμούς, δέν θά μπορέσετε νά αὐξήσετε τήν ἀρετή σας. Ὅλοι οἱ ἅγιοι, ὅταν ἀγωνίσθηκαν νά προοδεύσουν, ἀντιμετώπισαν πειρασμούς. Πραγματικά, κάθε φορά πού θά λάβη κάποιος ἕνα θεῖο δῶρο, ἀμέσως οἱ ἔχθροί σπεύδουν μέ διάφορους πειρασμούς νά τοῦ τό ἀφαιρέσουν.

Γνωρίζοντας οἱ δαίμονες ὅτι ψυχή πού δέχεται τήν θεία εὐλογία προοδεύει, τήν πολεμοῦν κρυφά φανερά. Ἰακώβ, ὅταν ἔλαβε τήν πατρική εὐλογία, ἀντιμετώπισε ἀμέσως τόν πειρασμό τοῦ Ἠσαῦ (Πρβλ. κζ΄). διάβολος δηλαδή παρακίνησε τήν καρδιά τοῦ Ἠσαῦ ἐναντίον τοῦ Ἰακώβ, θέλοντας νά ἀφανίση τήν εὐλογία. Δέν κατώρθωσε ὅμως νά βλάψη τόν δίκαιο, γιατί ἔχει γραφῆ: « Οὐκ ἀφήσει Κύριος τήν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν ἐπί τόν κλῆρον τῶν δικαίων » αλμ.124 : 3).
Ἰακώβ ὄχι μόνο δέν ἔχασε τήν εὐλογία πού ἔλαβε, ἀλλά καθημερινά τήν πλήθαινε.

« Οὐκ ἀφήσει Κύριος τήν ράβδον τῶν ἁμαρτωλῶν
ἐπί τόν κλῆρον τῶν δικαίων,
ὅπως ἄν μή ἐκτείνωσιν οἱ δίκαιοι
ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν»

Ψαλμ.124 : 3
Ἀγωνισθῆτε λοιπόν καί σεῖς νά νικήσετε τούς πειρασμούς, διότι ὅσοι ἔλαβαν εὐλογίες, ὀφείλουν ἀναγκαστικά νά ἀντιμετωπίσουν καί πειρασμούς.Καί ἐγώ πνευματικός σας πατέρας, πέρασα μεγάλους φανερούς κρυφούς πειρασμούς. Ὑπέμεινα ὅμως τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ καρτερία καί ὑπομονή, καί Κύριος μ᾿ ἔσωσε.
Ἐπειδή λοιπόν καί σέ σᾶς ἀγαπητοί, ἦλθε εὐλογία τοῦ Κυρίου, ἀκολούθησαν οἱ πειρασμοί. Ὑπομείνετέ τους μεχρίς ὅτου τούς νικήσετε. Τότε θά ἔχετε μεγάλη προκοπή καί πρόοδο σέ ὅλες τίς ἀρετές. Θά σᾶς δοθῆ ἀπό τόν οὐρανό μεγάλη ἀγαλλίασι, ἄγνωστη μέχρι τώρα. Τό φάρμακο γιά νά νικήσετε τούς πειρασμούς εἶναι νά μή πέσετε σέ ἀμέλεια, ἀλλά νά προσεύχεσθε καί νά εὐχαριστῆτε μέ ὅλη σᾶς τήν καρδιά τόν Θεό δείχνοντας ὑπομονή στό κάθε τι. Ἔτσι θά σᾶς ἀφήσουν καί θά φύγουν.

«Πολλαί αἱ θλίψεις τῶν δικαίων καί
ἐκ πασῶν αὐτῶν ρύσεται αὐτούς ὁ Κύριος.
Φυλάσσει Κύριος πάντα τά ὀστᾶ αὐτῶν,
ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται»

Ψαλμ. 33 : 20 - 21

Ἀβραάμ, Ἰακώβ, ο Ἰώβ καί ἄλλοι πολλοί μέ τούς πειρασμούς φάνηκαν τελειότεροι. Γι᾿ αὐτό ἔχει γραφῆ: «Πολλαί αἱ θλίψεις τῶν δικαίων καί ἐκ πασῶν αὐτῶν ρύσεται αὐτούς Κύριος» (Ψαλμ. 33 : 20). Ἐπίσης Ἰάκωβος παραγγέλλει: «Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσευχέσθω» (Πρβλ. Ἰακ,ε΄ : 13). Βλέπετε πώς ὅλοι οἱ ἅγιοι, ὅταν ἀντιμετώπισαν πειρασμούς, ἀπό τόν Θεό ζήτησαν βοήθεια.
Ἔχει ἀκόμη γραφῆ: «Πιστός Θεός, ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ δύνασθε» (Α΄ Κορ. ι΄: 13 ). Γιά τήν εὐθύτητα λοιπόν τῆς καρδιᾶς σας, θά σᾶς βοηθήση Θεός. Ἐάν δέν σᾶς ἀγαποῦσε, δέν θά ἐπέτρεπε τούς πειρασμούς, διότι ἔχει γραφῆ:
«Ὅν ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δέ υἱόν, ὅν παραδέχεται» (Παροιμ. Γ΄: 12).
Ἐπομένως οἱ πειρασμοί παραχωροῦνται στούς πραγματικά πιστούς, ἐνῶ οἱ ἀπείραστοι εἶναι νόθοι, οἱ ὁποῖοι φοροῦν τό ἔνδυμα τοῦ πιστοῦ, δέν ζοῦν ὅμως σύμφωνα μέ τήν πίστι.
Ἀντώνιος μᾶς ἔλεγε ὅτι κανείς δέν θά μπορέση νά εἰσέλθη ἀπείραστος στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί ἀπόστολος Πέτρος γράφη: « Ἐν ἀγαλλιᾶσθε,εἰ δέον ἐστί λυπηθέντες ἐν πειρασμοῖς ποικίλοις, ἵνα τό δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως, πολύ τιμιώτερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διά πυρός δέ δοκιμαζομένου εὑρεθείη» (Πρβλ.Α΄ Πετρ. Α΄ : 6-7).
Λέγουν γιά τά δέντρα πώς, ὅταν σαλεύωνται ἀπό τούς ἀνέμους, ριζώνουν καί ψηλώνουν περισσότερο.
Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τούς δικαίους. Ἐάν λοιπόν θέλετε νά προκόψετε, ὑπακούετε στούς διδασκάλους σας καί σ᾿ αὐτό καί σέ ὅ,τι ἄλλο.
Γνωρίζετε ὅτι στήν ἀρχή τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος τό Ἅγιο Πνεῦμα προσφέρει χαρά βέποντας καθαρές τίς καρδιές τῶν ἀγωνιστῶν.
Ὅμως μετά τήν προσφορά τῆς χαρᾶς καί τῆς γλυκύτητος φεύγει καί τούς ἐγκαταλείπει. Αὐτό εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς δράσεώς Του. Συμπεριφέρεται ἔτσι στήν ἀρχή σέ κάθε ψυχή, πού ἀναζητᾶ τόν Θεό . Ὑστερα φεύγει καί τήν ἐγκαταλείπει, γιά νά φανερωθῆ ἐάν ψυχή θά συνεχίση ὄχι τήν ἀναζήτησι.
Μερικοί, ὅταν φύγη καί τούς ἐγκαταλείψη, δοκιμάζουν θλῖψι καί παραμένουν σ᾿ αὐτή τήν κατάστασι ἀδρανεῖς. Δέν παρακαλοῦν τόν Θεό νά τούς ἀπαλλάξη ἀπό τήν θλῖψι καί νά τούς ξαναδώση τήν χαρά καί τήν ἀγαλλίασι, πού δοκίμαζαν προηγουμένος. Ἀντίθετα, ἐξ αἰτίας τῆς ἀμέλείας καί τῶν θελημάτων τους ἀποξενώνονται ἀπό τήν θεϊκή γλυκύτητα. Ἔτσι γίνονται σαρκικοί καί ἐνῶ φοροῦν τό σχῆμα, δέν πιστεύουν στήν δύναμί του. Μοιάζουν μ᾿ ἐκείνους πού τυφλώθηκαν στήν ζωή τους καί ἀγνοοῦν τίς θεῖες ἐνέργειες.


« Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσευχέσθω·
εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω.»
Ἰακ. ε΄ : 13
Συνηθισμένοι στήν χαρά πού προηγήθηκε, ἐάν δοκιμάσουν ξαφνικά θλῖψι καί παρακαλέσουν τόν Θεό μέ ὅλη τήν δύναμι τῆς καρδιᾶς, μέ εἰλικρίνεια, δάκρυα, νηστεία καί ἀπάρνησι ὅλων τῶν θελημάτων τους, τότε θά τούς δώση χαρά μεγαλύτερη ἀπό τήν προηγούμενη καί θά τούς στηρίξη περισσότερο. Αὐτή τήν μέθοδο ἐφαρμόζει τό Ἅγιο Πνεῦμα σέ κάθε ψυχή, πού ζητᾶ τόν Θεό.
Καθώς ψυχή ἀνεβαίνει ἀπό τά κατώτερα πρός τά ὑψηλότερα, ὅσο ἀκολουθεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, τόσο δοκιμάζει διαφόρων εἰδῶν πειρασμούς. Ξεπερνῶντας τους ὅμως γίνεται διορατική καί στολίζεται μέ περισσότερη χάρι.
Κατά τήν ἀνάληψι τοῦ προφήτου Ἠλία, ὅταν ἀνέβηκε στόν πρῶτο οὐρανό, θαυμασέ τόσο πολύ, ὥστε νά εἰπῆ: « Νόμισα ὅτι τό φῶς τοῦ πρώτου οὐρανοῦ ἦταν σκοτάδι».Τό ἴδιο εἶπε καί γιά τόν καθένα ἀπό τούς ἄλλους οὐρανούς. (Ἐδῶ ἀββᾶς Ἀμμωνᾶς ἀναφέρεται στό χριστιανοϊουδαϊκό ἀπόκρυφο βιβλίο: « Ἀναβατικό τοῦ Ἡσαΐου».) τσι ἀκριβῶς προχωροῦν καί προοδεύουν οἱ μεγάλες ψυχές τῶν μεγάλων Ἁγίων, ἕως ὅτου φθάσουν στόν οὐρανό τῶν οὐρανῶν.
Σᾶς τά γράφω αὐτά,γαπητοί γιά νά στηριχθῆτε καί νά μάθετετι οἱ πειρασμοί προσβάλλουν τούς πιστούςχι γιά νά τούς ζημιώσουν,λλά γιά νά τούς ὠφελήσουν.ψυχή δέν μπορεῖ ν᾿ ἀνεβῆ στήν κατοικία τοῦ Πλάστη της, χωρίς νά προσβληθῆ ἀπό πειρασμούς.άν θέλετε ν᾿ ἀποκτήσετε χάρισμα πνευματικό, παραδοθῆτε σέ κόπους σωματικούς καί ψυχικούς, καί ἀνυψῶστε τόν νοῦ σας νύκτα καί ἡμέρα στόν οὐρανό παρακαλῶνταςλόψυχα τό πύρινο Ἅγιο Πνεῦμα, καί τότε θά σᾶς δοθῆ.
Προσέχετε μήπως σᾶς ἔλθουν λογισμοίμφιβολίας, πού λένε: « Ποιός μπορεῖ νά Τό λάβη μέσα του;» Ζητῆστε μέ εἰλικρίνεια καί θά Τό λάβετε.
Καί ἐγώπατέρας σας προσεύχομαι γιά νά Τό λάβετε. Πάντοτερχεται σ᾿ ὅποιον καλλιεργεῖ τήν ψυχή του. Τό Ἅγιο Πνεῦμα κατοικεῖ σ᾿ ἐκείνους πού ἔχουν εὐθύτητα στήν καρδιά. Πιστεύωτι κατοικεί καί σέ σᾶς. Διότι καί σεῖς μέ καθαρή ψυχή ζητᾶτε τόν Θεό.
Ὅταν δεχθῆτε τό Ἅγιο Πνεῦμα, θά σᾶς ἀποκαλύψη τά μυστήρια τοῦ οὐρανοῦ. Θά σᾶς ἀποκαλύψη πολλά , τά ὁποία δέν μπορῶ νά γράψω στό χαρτί.
Τότε δέν θά φοβᾶσθε τίποτε καί θά σᾶς κυριεύση μιά οὐράνια χαρά. Καί νῶ ἀκόμη θά εἶσθε στήν γῆ θά ζῆτε σάν νά ἔχετε μετατεθῆ στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Δέν θά ἔχετε τότενάγκη νά προσευχηθῆτε γιά τούςαυτούς σας,λλά μόνο γιά τούς ἄλλους.
Δόξα στόν πανάγαθο Θεό. Πού φανερώνει τέτοια μυστήρια στούς γνήσιους δούλους Του.

Σ᾿ Αὐτόν ἁρμόζει αἰώνια δόξα. Ἀμήν!


«λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αὐτοῦ,
καί οὐ μή πλημμελήσουσι πάντες οἱ
ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτόν.»

Ψαλμ. 33 : 23


jubpls

Ἀπό τό βιβλίο:ΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥΕΠΙΣΤΟΛΕΣΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΩΣ ΑΤΤΙΚΗ